Multifocale brillenglazen: wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld en wat is eigenlijk het verschil tussen bifocaal, varifocaal en unifocaal?

Multifocale brillenglazen zijn op meerdere sterktes geslepen en daardoor kunt u ze zowel als leesbril als gewone bril gebruiken.