Oogzorg

Oogzorg

Oogzorg is meer dan alleen het verkopen van een bril of contactlenzen. Daarom wordt er voor u ruim de tijd genomen voor een uitgebreide meting en briladvies.

Voordat we beginnen te meten, willen we eerst iets weten over de voorgeschiedenis op het gebied van uw ogen en het zien. Zo informeren wij o.a. naar ziektes, operaties of medicijngebruik dat invloed kan hebben op uw ogen.

Oogmeting en afwijkingen

Het beste voor uw ogen

Oogzorg

Oogmeting

We beginnen met een automatische meting waarbij u zelf niets hoeft te zeggen. De computer geeft een indicatie van de verte-sterkte aan. Ook wordt hier de oogdruk gemeten. Na de automatische metingen volgt een uitgebreide meting. Hierbij beginnen wij met het meten van de vertesterkte van het rechteroog, vervolgens meten wij de vertesterkte van het linkeroog. Daarna kijken wij naar de samenwerking van uw ogen. Afhankelijk van leeftijd en eventuele leesklachten doen we ook een test om te bepalen of een leesbril nodig is.

Zo nodig meten wij ook de sterkte van uw huidige bril door. Hiermee kunnen wij een goede vergelijking geven tussen de oude en nieuwe sterkte.

Oogzorg

Afwijkingen

Als wij afwijkingen constateren die met een bril niet te verhelpen zijn, adviseren wij om uw huisarts te bezoeken.
Er wordt een brief met bevindingen meegegeven voor de huisarts en deze bepaald of het wel of niet nodig is om naar de oogarts te gaan.

Bij het uitzoeken van een bril, zonnebril of contactlenzen geven wij in alle rust een persoonlijk advies. Hierbij nemen wij met u de mogelijkheden en de bijbehorende voor- en nadelen door.